Vytváříme spolehlivě fungující výrobky a přinášíme nový pohled na design.

Kanystry

Rezervní kanystry jsou určeny pro přepravu pohonných hmot.

Více informací

Bariéry

Vhodné pro oddělení a zabezpečení prostoru.

Více informací

Esence společnosti

Esence společnosti

Zákazník

Nejdůležitějším smyslem a účelem naší existence je spokojený zákazník.

Esence společnosti

Inspirace

Inspiraci hledáme všude – v přírodě, technologiích, ale i potřebách odběratelů.

Esence společnosti

Design

Tvorba designově originálních produktů s cílem zvyšování jejich užitné hodnoty.

Vývoj

  • Nalezení lepších vlastností na současných či nových produktech.

Bezpečnost

Při vývoji myslíme na bezpečnost jak uživatelů, tak našich zaměstnanců.

Kreativita

Dlouhodobým cílem je kontinuální uvádění nových plastových produktů na trh.