Zapojili jsme se do projektu Zodpovědná firma

Zapojili jsme se do projektu Zodpovědná firma

Podle posledních průzkumů třídí odpad už více jak 2/3 obyvatel ČR a ani my nechceme být výjimkou. Není naším zájmem, aby se zbytečně plýtvalo surovinami, které se přitom dají znovu recyklovat a využít v podobě různých výrobků, se kterými se běžně setkáváme.

Proto jsme se zapojili do projektu Zodpovědná firma 🙂

Není nám lhostejné, jak se chováme k životnímu prostředí a třídění odpadů bereme jako jeden z dalších kroků, které chceme v rámci environmentálních projektů naší firmy podpořit.